(56) 658 66 33

kancelaria@wujkowkrol.pl

O kancelarii

Kancelaria została założona w Toruniu, w marcu 2007 roku.
Założycielami i wspólnikami Kancelarii są:

• radca prawny Piotr Wujków wpisany na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr – 592, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Toruniu począwszy od 7 grudnia 1999 roku.
• radca prawny Aleksandra Antonowicz wpisana na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr – 861, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy począwszy od 1 marca 2007 roku.

Jako osoby prowadzące własną działalność gospodarczą wychodzimy z założenia, że nie można świadczyć profesjonalnych usług prawnych dla przedsiębiorców w oderwaniu od biznesowego charakteru ich działalności. Dlatego też kładziemy silny nacisk na ścisłą współpracę nie tylko pomiędzy członkami naszego Zespołu, ale także z innymi konsultantami (doradcą podatkowym, kancelarią notarialną). Zapewniamy, korzystając z doświadczenia zawodowych pełnomocników procesowych, pełne zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych we wszystkich instancjach. Jednocześnie, czując się współodpowiedzialni za społeczność, w której żyjemy, pomagamy Fundacji Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym „Serce Dzieciom” w Toruniu, która niesie pomoc dzieciom nieuleczalnie lub przewlekle chorym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, a także wspomaga całe rodziny w ostatnim okresie życia dziecka oraz w czasie żałoby – fundacja Siedziba Kancelarii znajduje się w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 26-28, na VIII piętrze, w niewielkiej odległości od Sądu Rejonowego, Sądu Okręgowego i w bliskim sąsiedztwie I Urzędu Skarbowego. Bezpośrednio przy siedzibie Kancelarii znajduje się parking samochodowy.

SPECJALIZACJE

Jako kancelaria jesteśmy w stanie zaoferować następujące pomoce prawne:

1. Obrót Nieruchomościami

 1. dokonywanie kompleksowych audytów prawnych nieruchomości, obejmujących ich status wieczysto-księgowy, ewidencyjny, planistyczny i środowiskowy,
 2. przeprowadzanie postępowań wieczysto-księgowych i administracyjnych, aktualizujących stan prawny nieruchomości,
 3. tworzenie wszelkiego rodzaju umów sprzedaży nieruchomości, zarówno przedwstępnych, jak i finalnych, a także – umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz wnoszenia ich aportem do spółki,
 4. kompleksowe doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych;
 5. doradztwo i reprezentacja podczas negocjacji i zawierania transakcji dotyczących nieruchomości.

2. Tworzenie i Restrukturyzacja Spółek

 1. wykonywanie doradztwa o wyborze rodzaju spółki najlepiej dostosowanej do projektowanej działalności gospodarczej, jak również zrestrukturyzowanie w tym celu spółki już istniejącej,
 2. wykonywanie kompleksowych audytów prawnych spółek,
 3. projektowanie i realizacja procedur prowadzących do utworzenia spółki oraz wszelkiego rodzaju przekształceń w sferze bytu prawnego spółki, w tym: łączenie, podziały i przekształcenia spółek (umowy spółki, umowy o
  współdziałaniu wspólników, umowy zbycia udziałów lub akcji spółki, uchwały organów spółki, regulaminy organów spółki, rejestracja w KRS spółek oraz wszelkich zmian dotyczących statusu prawnego tych spółek),

3. Odszkodowania:

 1. dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody na osobie powstałe w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w rolnictwie oraz powstałe na skutek błędu medycznego lub zakażenia szpitalnego, a także za szkody wynikające z innych zdarzeń,
 2. dochodzenie odszkodowań za szkody w pojazdach osobowych, ciężarowych
  i innych środkach transportu powstałych w wypadkach komunikacyjnych,
 3. dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe (służebność przesyłu).

4. Prawo sportowe

 1. przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów zawodniczych oraz sponsorskich;
 2. reprezentowanie zawodnika przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi zarówno w kraju, jak i za granicą, w dochodzeniu należności od klubu i sponsora;
 3. reprezentowanie zawodnika w kontaktach z klubem oraz sponsorem;
 4. obsługa prawna podmiotów funkcjonujących w branży sportowej;
 5. obsługa prawna organizacji imprez masowych;

5. Sprawy rodzinne i spadkowe

 1. prowadzenie spraw o rozwód lub separację,
 2. prowadzenie spraw o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 3. prowadzenie spraw o alimenty,
 4. prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku,
 5. prowadzenie spraw o dział spadku,
 6. prowadzenie spraw wieczysto księgowych,
 7. prowadzenie spraw o zachowek i dotyczących wydziedziczenia.

6. Windykacja należności

 1. doradztwo prawne oraz pomoc prawna w zakresie ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności,
 2. windykacja należności na etapie przedsądowym, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, sporządzanie porozumień dotyczących spłaty zadłużenia,
 3. sądowa windykacja należności poprzez uzyskanie prawomocnego wyroku/nakazu zapłaty zasądzającego roszczenie na rzecz Klienta oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.

7. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 1. prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 2. prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 3. prowadzenie spraw o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop,
 4. prowadzenie spraw o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, mobbing,
 5. opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kontraktów menedżerskich,
 6. sporządzanie odwołań od decyzji ZUS;
 7. prowadzenie spraw o świadczenia emerytalno-rentowe, np. o uwzględnienie okresów pracy w warunkach szczególnych.

8. Prawo karne i wykroczeniowe:

 1. wszczynanie postępowań karnych w imieniu pokrzywdzonego,
 2. reprezentacja pokrzywdzonych w toku całego postępowania karnego,
 3. obrona w sprawach o wykroczenia, w szczególności w sprawach kolizji drogowych oraz wykroczeń z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

ZESPÓŁ

Aby nasza praca była w 100% efektywna współpracujemy w gronie specjalistów:

Piotr Wujków

Radca prawny

Radca prawny prowadzący własną praktykę od 2002 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, wpisany na listę radców prawnych w dniu 17 czerwca 2002 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu i gospodarki nieruchomościami. Prowadzi obsługę prawną korporacyjnych podmiotów gospodarczych. Założyciel i w latach 2000 – 2009 Członek Zarządu, a w okresie od 2004 r. do 2008 r. Prezes Zarządu Toruńskiego Klubu
Piłkarskiego „Elana”. W chwili obecnej zajmuje się działalnością pro bono, jako współzałożyciel i Przewodniczący Rady Fundacji Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym „Serce Dzieciom” w Toruniu, której głównym celem jest pomoc dzieciom nieuleczalnie lub przewlekle chorym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, a także wspomaganie całej rodziny w ostatnim okresie życia dziecka oraz w czasie żałoby /tutaj link do strony Fundacji/Zainteresowania: piłka nożna, jazda konna, muzyka.

Aleksandra Antonowicz

Radca prawny

Radca prawny prowadzący własną praktykę od 7 lat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, odbyła aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy na podstawie uchwały z dnia 20 listopada 2006 roku.
Prowadzi obsługę prawną korporacyjnych podmiotów gospodarczych.
Począwszy od 2008 roku pozostaje nieprzerwanie członkiem (przewodniczącą) rad nadzorczych spółek kapitałowych z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Anna Król

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2007-2012).
Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.
Członek zespołu Kancelarii od 2012 r.
Wcześniej zdobywała doświadczenie w warszawskiej firmie konsultingowej.
Jest autorem publikacji w zakresie prawa podatkowego.

Monika Świtała

Kierownik sekretariatu

Kieruje pracami sekretariatu biura Kancelarii w Toruniu.
Odpowiedzialna za przygotowywanie formularzy i dokumentów w postępowaniach rejestrowych i pozostałych postępowaniach sądowych.

Skontaktuj się z nami!

Sprawdź gdzie znajduje się nasza siedziba, zadzwoń lub napisz a z chęcią porozmawiamy.

Adres:

Wujków, Antonowicz
Kancelaria Radców Prawnych
ul. Szosa Chełmińska 26, 8 piętro
87-100 Toruń
tel. (56) 658 66 33
fax (56) 658 66 34
e-mail: kancelaria@wujkowantonowicz.pl